Бяла Слатина
тел. 0915/ 2366 - изп. директор
0915/ 4109 - пласмент
факс 0915/ 2379

Производство, сервизно обслужване, ремонт и продажба на:

  • работни съоръжения за товарна и друга подемнотранспортна техника
  • стоки и услуги за населението